Regnskapsmessig resultat

 

 

Sandnes kommunes regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 75,1 millioner for bykassen. De kommunale foretakene har til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7,4 millioner.

Regnskapsresultat (bykassen)

Forrige     Neste


Del artikkelen