Brutto driftsutgifter

 

 

I 2013 ble brutto driftsresultat1 positivt med kr 118,5 millioner, mens det i 2012 var kr 61,1 millioner. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat i 2013 positivt med kr 231,6 millioner, mens det i 2012 var kr 173,2 millioner.

Veksten i driftsutgiftene- og inntektene var høy i 2009, men i 2010 var veksten klart svakere enn tidligere. Den høye veksten i 2009 skyldes blant annet barnehageutbyggingen for å oppnå full barnehagedekning. Veksten i driftsutgiftene gikk ned fra 5,8 prosent i 2010 til 4,1 prosent i 2011, samtidig som veksten i driftsinntektene var tilnærmet uendret. Veksten i driftsinntektene oversteg dermed veksten i driftsutgiftene i 2011 og dette var vesentlig for kommunens økonomiske situasjon. Denne trenden fortsatte i 2012 og 2013. Veksten i driftsinntektene ble i 2013 på 9,0 prosent mot en vekst i driftsutgiftene eksklusiv avskrivninger på 7,9 prosent.

Driftsutgifter og inntekter

 

Forrige     Neste

[1] Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter og viser resultatet av driften før finansposter.


Del artikkelen