Rådmann

 

 Rådmann

Stram økonomistyring

Kraftig vekst preger fortsatt driften av Sandnes kommune. Netto driftsresultat ble på kr 165 millioner i 2013 som utgjør 3,8 prosent av kommunens driftsinntekter.

De kommunale foretakene har til sammen et netto driftsresultat på kr 14,8 millioner, og netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter inkludert de kommunale foretakene utgjør 4,1 prosent.

Resultatenhetene i Sandnes kommune brukte i fjor mindre penger enn budsjettert. Høy skattevekst, god avkastning på kommunens likviditet og lav lånerente bidrar samtidig til positiv utvikling.

Resultatet er på et nivå som er nødvendig for å møte kommunens mange store oppgaver i framtiden. Vekst er positivt, men samtidig økonomisk svært krevende. Resultatet legger et godt grunnlag for den framtidige veksten i Sandnes.

Totale investeringsutgifter i 2013 ble på kr 619,3 millioner, og dette er kr 96,5 millioner høyere enn budsjettert.

195 millioner ble investert i skolebygg, barnehager, helse- og omsorgsbygg samt boliger for vanskeligstilte. I VAR-området var investeringene på kr 52 millioner.

Hovedårsaken til det gode resultatet er de mange dyktige medarbeiderne med stort engasjement og stå-på-vilje for å gi innbyggerne gode tjenester.

Sandnes bruker mindre penger enn sammenlignbare kommuner på de fleste tjenesteområdene. Likevel, for å møte framtidens krav, startet administrasjonen i 2013 en omfattende prosess for å omorganisere og effektivisere organisasjonen. Iverksettelsen av denne endringen vil fortsette i 2014.

I 2013 har det også vært stor grad av utvikling av HR-systemer, for at prosesser skal kunne utføres på en bedre måte og kreve mindre ressurser. Vi må også i framtiden ha et stort fokus på innovasjon og omstilling. 

Se rådmannens presentasjon av Årsrapport 2013 her.

 

Signatur 

Bodil Sivertsen

rådmann

Forrige     Neste


Del artikkelen