Ordfører

 

 

Ordfører

I sentrum for framtiden

Sandnes er en attraktiv og god kommune å bo i. Året 2013 befester dette inntrykket. Den høye befolkningsveksten fortsatte og vi ble landets 7. største by.

Vi har en presset økonomisk situasjon, men stram økonomistyring og god ledelse, førte til et tilfredsstilende økonomisk resultat.

Våre medarbeidere leverer gode tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske ressursene vi rår over. Jeg er stolt over den innsatsen som våre dyktige medarbeidere gjør.

Vår region er et attraktivt område med stor befolkningsvekst. I Sandnes planlegger vi for vekst og optimisme også i framtiden. Utviklingen av Havneparken fortsetter for fullt. Om få år vil den nye bydelen være en realitet hvor et nytt rådhus vil bli et sentralt element.

Også planleggingen og utviklingen av Sandnes Øst fortsetter med full styrke og bygger opp om vårt motto: I sentrum for framtiden!

Det samme gjør byggeaktiviteten i sentrumskjernen. Heiskraner og gravemaskiner er blitt en del av det daglige by-bildet. Dette fører dessverre til midlertidige utfordringer for både næringsdrivende og publikum. Men det bygger framtiden! Gravearbeid i sentrum som har preget byen gjennom hele året, er det beste beviset på optimisme og framtidstro.

Godt interkommunalt samarbeid er en viktig faktor for å få til gode løsninger. I 2013 utvidet vi samarbeidet med nabokommunene i sør ved å bli medlem av Jærrådet. Det er både en bekreftelse på godt naboforhold og et bevis på at vi ofte har felles utfordringer, på tvers av kommunegrensene.

Samarbeidet med Sola, Stavanger og Randaberg om felles formannskapsmøter er et annet eksempel på vilje og evne til å diskutere felles utfordringer.

2013 ble et år som befestet inntrykket om at Sandnes er en attraktiv kommune hvor det er godt å bo.

Se ordførerens presentasjon av Årsrapport 2013 her.

 

Signatur 

Stanley Wirak

ordfører

Forrige     Neste


Del artikkelen