Levekår

 

 

Riskatun rehabiliteringssenter gjennomførte en brukerundersøkelse i 2013 rettet mot brukere som hadde hatt opphold ved Riskatun første halvår 2013. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 49 prosent. Undersøkelsen viser jevnt over gode resultater. Helhetsvurderingen av Riskatun gir en score på 5,1 (6 er best).

Kvål og Vågsgjerd aktivitetssenter gjennomfører hvert år brukerundersøkelser. I 2013 oppnådde de en score på henholdsvis 5,8 og 5,64 (6 er best). Det viser at brukerne er fornøyde med tjenestene de får.

Mestringssenheten har stort fokus på brukermedvirkning og brukertilbakemeldinger. Enheten har eget brukerforum. I 2013 startet et prosjekt med prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å prøve ut brukeransettelser i ordinært arbeid i 3 avdelinger. Brukerne tilfører tjenestene nye elementer, og deres innspill brukes til systematisk forbedringsarbeid.

I april 2013 ble det gjennomført brukerundersøkelse for alle NAV kontorer i fylket, både kommunale og statlige NAV-tjenester. NAV Sandnes scoret gjennomsnittlig 4,6 i undersøkelsen, der maksimum score var 6. I hele fylket var scoren på 4,9. Sandnes hadde best tilbakemelding på spørsmål om bruker opplever å bli møtt med respekt og at veileder er interessert i å finne gode løsninger sammen med bruker.

Forrige     Neste


Del artikkelen