Innledning

Sandnes kommunes årsrapport tar utgangspunkt i kommunens hovedmål og gir en balansert resultatvurdering av måloppnåelsen. 2015 ble et godt år med nye utfordringer. Sandnes vokser fortsatt men veksten er noe lavere enn i fjor. Arbeidsledigheten har økt fra 2,9 prosent til 4,8 prosent. Fornying av sentrum og videre utvikling av Havneparken er i full gang. Netto driftsresultat på kr 150 millioner tilsvarer 3,1 prosent av driftsinntektene.