Høring: Lokal transport og mobilitetsplan

Sandnes kommune har utarbeidet lokal transport- og mobilitetsplan for Sandnes, og legger nå planforslaget ut på høring.

Planen omfatter transport og mobilitet i hele kommunen. Fokuset er på miljøvennlig transport, og å øke bruken av kollektivtransport, sykkel og gange. Det foreslås ulike virkemidler og satsing i forskjellige deler av kommunen.

Hoveddokument

Vedlegg

Saksdokumenter

Innspill til planen

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser.

Innspill skal sendes på epost innen 15. mai 2017 til postmottak@sandnes.kommune.no. Merk emnefeltet med "Lokal transport og mobilitetsplan".

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med fagleder Ida Andreassen epost: ida.andrassen@sandnes.kommune.no eller Ragnhild Njå epost: ragnhild.nja@sandnes.kommune.no 


'

Del artikkelen