Kart

Webbaserte kartløsninger

Kommuneplan - plandokumenter og kart (pdf)

Andre kart fra kommunen

Rogaland

Nasjonale karttjenester og annen kartbasert informasjon

  • SeEiendom – eiendomsinformasjon fra Matrikkelen
  • Norgeskart – kart med søk på adresser og stedsnavn  
  • Norge i bilder – ortofoto over hele Norge (flyfoto)  
  • Norge digitalt – nasjonal geodataportal  
  • seNorge - kart som viser snø, vær, vann og klima for Norge
  • UT.no - turplanlegger for hele norge

Ruteplanleggere

  • VisVeg - ruteplanlegger fra Statens vegvesen

'

Del artikkelen