Etikk

Etiske retningslinjer og varslingsrutiner
I Sandnes kommune er det utarbeidet Etiske retningslinjer og varslingsrutiner som gjelder for hele kommunen, inkludert kommunale foretak.  Retningslinjene ble vedtatt av Bystyret 14.09.10.

Varsling
Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er lovfestet. Arbeidsgiver er forpliktet til å tilrettelegge for intern varsling, jmf. Arbeidsmiljøloven § 3.6. Loven gir arbeidstaker vern mot gjengjeldelse når varsling finner sted. Varsling kan skje ved å benytte skjema for intern varsling. Når varsling skjer, involveres flere parter. Skjema for oppfølging er utarbeidet, for å sikre korrekt og nødvendig behandling.

Anskaffelsespolitikk (innkjøpshåndbok)
Anskaffelsespolitikk for Sandnes kommune hjelper også å forebygge uetisk adferd på anskaffelsesområdet.

Se også:

  • "Etisk refleksjon" - et læringsprogram for å heve den etiske kompetansen i kommunene
  • Organisering av etikk
  • Eksterne etikkrelaterte lenker

'

Del artikkelen