Avdelinger/enheter a-å liste

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
 30. #

Sorter:   Alfabetisk

Vis alle

 1. A
  1. Advokat (Kommuneadvokaten)
  2. Aktivitetsbasert avlastning
  3. Altona skole og ressurssenter
  4. Asperholen barnehage
  5. Aspervika skole
  6. Austrått barnehage
  7. Austrått bo- og aktivtetssenter
  8. Austrått skole
  9. Avlastningsbolig
  10.  

 2. B
  1. Barne- og familieenheten
  2. Barnevern
  3. Beredskap
  4. Biblioteket
  5. Bogafjell skole
  6. Boligtjenesten
  7. Brueland barnehage
  8. Buggeland skole
  9. Byantikvaren
  10. Byggesak
  11. Byhagen bo- og aktivitetssenter
  12.  

 3. D
  1. Dokumentsenteret
  2.  

 4. E
  1. Enhet for funksjonshemmede (EFF)
  2.  

 5. F
  1. FBU - Senter for flerspråklige barn og unge
  2. Figgjo barnehage
  3. Figgjo skole
  4. Flyktningenheten, bosetting - kvalifisering
  5. Fritid
  6. Frivilligsentralen
  7. Fysioterapi og ergoterapi
  8.  

 6. G
  1. Ganddal barnehage
  2. Ganddal skole
  3. Geodata
  4. Giske ungdomsskole
  5. Gravarslia barnehage
  6. Grunnskoler
  7.  

 7. H
  1. Hana barnehage
  2. Hana skole
  3. Hommersåk barnehage
  4. Hommersåk skole
  5. HR
  6. Høle barne- og ungdomsskole
  7. Høle barnehage
  8. Høyland ungdomsskole
  9.  

 8. I
  1. Iglemyr skole
  2. IT
  3.  

 9. J
  1. Jønningheia barnehage
  2.  

 10. K
  1. Kleivane barnehage
  2. Kommunale barnehager
  3. Kommuneadvokaten
  4. Kommuneoverlege
  5. Kommunikasjon
  6. Koordinerende enhet
  7. Kultur
  8. Kultur og byutvikling
  9. Kvål aktivitetssenter
  10. Kyrkjevollen skole
  11.  

 11. L
  1. Landbruk
  2. Levekår
  3. Lunde bo- og aktivitetssenter
  4. Lundehaugen ungdomsskole
  5. Lura bo- og aktivitetssenter
  6. Lura skole
  7. Lurahammeren ungdomsskole
  8. Lønn og regnskap
  9.  

 12. M
  1. Malmheim skole
  2. Maudland skole
  3. Mestringsenheten - rus og psykisk helse
  4. Myklaberget Barnehage
  5.  

 13. N
  1. NAV Sandnes
  2. Næringssjef
  3.  

 14. O
  1. Omsorg Nord
  2. Omsorg Sør
  3. Omsorg Vest
  4. Omsorg Øst
  5. Oppvekst barn og unge
  6. Organisasjon
  7.  

 15. P
  1. Plan
  2. Politisk sekretariat
  3. Porsholen barnehage
  4. Porsholen skole
  5. PPT
  6. Private barnehager
  7.  

 16. R
  1. Rask psykisk helsehjelp
  2. Ressurssenter for barn og familie
  3. Riska barnehage
  4. Riska bo- og aktivitetssenter
  5. Riska ungdomsskole
  6. Rissebærstraen barnehage
  7. Rovik bo- og aktivitessenter
  8. Rådhusmarka/Langgata resultatenhet
  9. Rådmannen
  10. Rådmannens ledergruppe
  11.  

 17. S
  1. Samfunnsplan
  2. Samordningsenheten
  3. Sandnes bibliotek
  4. Sandnes helsesenter
  5. Sandnes kemnerkontor
  6. Sandnes kompetansesenter
  7. Sandnes kulturskole
  8. Sandnes legevakt
  9. Sandnes læringssenter
  10. Sandved barnehage
  11. Sandved skole
  12. Sandvedhaugen barnehage
  13. Servicekontor
  14. Skeiene ungdomsskole
  15. Skole og utdanning
  16. SLT
  17. Smeaheia barnehage
  18. Smeaheia skole
  19. Soma og Stangeland skoler
  20. Stab Utbyggingsavtaler
  21. Stangeland barnehage
  22. Stangelandsforen barnehage
  23. Styrket barnehagetilbud
  24. Sunn by
  25. Sviland skole
  26. Sørbø barnehage
  27. Sørbø skole
  28.  

 18. T
  1. Teknisk
  2. Teknisk
  3. Tilrettelagt fritid
  4. Trones barnehage
  5. Trones bolig- og eldresenter
  6. Trones skole
  7.  

 19. V
  1. Varatun barnehage
  2. Vatne barnehage
  3. Vågsgjerd aktivitetssenter
  4.  

 20. Ø
  1. Økonomi
  2. Øygard barnehage
  3. Øygard ungdomsskole
  4.  

 21. Å
  1. Åpne barnehager
  2. Åse bo- og aktivitetssenter
  3.  

'

Del artikkelen