Vinterdrift

Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veigrep og –bredde for trafikantene og de gående.

I vinterdrift inngår oppgaver som brøyting, strøing, salting, bortkjøring av snø, steaming av frosne sluk med mer.

Kart over brøytingsruter finner du her.

Utløsende standard for brøyting og salting på kommunale veier

Her kan du åpne en brukerveileder for internettkartet over Sandnes kommune i pdf-format.

 

OBS! Sandnes kommune har også samarbeid  med Statens vegvesen om barveg strategi på kommunal gang- og sykkelveg som finner du her. Dette ligger ikke inne i kartene.

 

Info fra Statens vegvesen:

Barvegstrategi innebærer brøyting/salting før morgenrushet – også på g/s-veger. Vintervegstrategi innebærer sandstrøing. Bruk kartet og klikk på veier for å se hvilke strategi den aktuelle veien driftes med.

Statens vegvesen sitt kart over vinterdriftsstrategi i Sandnes kommune finner du her.

 


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor