Leie av idretts- og svømmehall til arrangement sesongen 2017/2018

Les denne informasjonen før du går videre til søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. april 2017.

NB! For Sandneshallen gjelder egne kriterier. Søknad om arrangementer i Sandneshallen gjøres via http://sandneshallen.no/praktisk-informasjon/idrettslag/

Arrangementer skal i hovedsak legges til lørdag og søndag. Det kan unntaksvis tildeles tid til arrangement i ukedager.

Rent idrettslag

I bystyresak 142/13 ble det vedtatt at i løpet av 2016 skal alle idrettslag som tildeles tid i kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd skal gjennomgå Antidoping Norges program for Rent Idrettslag.

Vi ber de idrettslagene som ikke har gjort dette enda om å gjøre det snarest.

Link til Rent idrettslag finner dere her.

Regler for betaling

Bystyret har vedtatt betalingsreglement for leie av kommunale idretts- og svømmehaller.

Her kan du lese gjeldende betalingsreglement. 

Prinsipper for prioritering og tildeling av tid finner du her.

Tid til arrangementer i idrettshaller/svømmehaller tildeles i samarbeid med idrettsrådet i Sandnes. Disse vil foreligge i juni/juli 2017.

Regler for kommunens idrettshaller finner du her.

Regler for kommunens svømmehaller/basseng finner du her.

Krav til ledere i svømmehaller/basseng finnes her.

Kun elektronisk søknad

Det vil i årets søknadsrunde kun være anledning til å søke om tid i disse anlegg elektronisk via internett.
Slik gjør du:

  1. Fyll ut skjema (ett skjema per anlegg som søkes, slik som tidligere).
  2. Når du er ferdig, klikk på SEND knappen.
  3. Ta en utskrift for egen del.

NB! Ikke bruk kommentarfeltet til å søke arrangementer. Dersom det ikke er tilstrekkelig med valgbare kolonner skal en sende inn to separate søknader

Dersom du ikke har tilgang til internett, eller har problemer med å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med kommunens servicekontor tlf. 51 33 60 00 eller e-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no.

GÅ VIDERE TIL SKJEMA HER. 

NB! Det er kun mulig å søke om arrangementer for sesongen 2017/2018 (perioden 17.08.17 - 22.06.18).

Søknader utenom sesong og etter at fristen har gått ut må rettes til Park, idrett og vei. Kontaktperson i denne forbindelse er rådgiver Tormod Bjørkli på tlf. 51 33 53 86 eller e- post: tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no.  

 


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor