Leie av gymnastikksal og skolebasseng til trening sesongen 2017/2018

Les denne informasjonen før du går videre til søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. april 2017.

Søkere oppfordres til å sende «realistiske» ønsker om treningstid. Idrettslag eller andre med flere treningsgrupper skal sende samlet søknad. Utgangspunktet bør være fjorårets tildeling sammen med øket/minsket aktivitetsnivå i laget.

De som tildeles tid i skoleanlegg som blir stengt for bruk i løpet av sesongen vil ikke kunne få erstatningslokaler.

Prinsipper for prioritering og tildeling av tid finner du her.

Treningstider i skolenes gymnastikksaler/basseng tildeles endelig av den enkelte skoles rektor. Normalt vil endelig tildeling foreligge juni/aug 2017.

Åpning og stenging

Gymnastikksalene og skolebassengene åpner for bruk fra 21. august 2017 og siste treningsdag er 4. mai 2018.

Regler for utlån og utleie av lokaler i Sandnes kommune sine skolebygg finner du her.

Regler for kommunens svømmehaller/basseng finner du her.

Krav til ledere i svømmehaller/basseng finnes her.

Kun elektronisk søknad

Det vil i årets søknadsrunde kun være anledning til å søke om tid i disse anlegg elektronisk via internett. 
Slik gjør du:

  1. Fyll ut skjema (ett skjema per anlegg som søkes, slik som tidligere).
  2. Når du er ferdig, klikk på SEND knappen.
  3. Ta en utskrift for egen del. 

Dersom du ikke har tilgang til internett, eller har problemer med å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med kommunens servicekontor tlf. 51 33 60 00 eller e-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no.

GÅ VIDERE TIL SKJEMA HER. 

Søknader utenom sesong og etter at fristen har gått ut må rettes til Park, idrett og vei. Kontaktperson i denne forbindelse er rådgiver Tormod Bjørkli på tlf. 51 33 53 86 eller e- post: tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no.  


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor