Hytter og fritidsboliger

I hytterenovasjonen kan det kastes matavfall, papiravfall og restavfall, alt annet avfall skal leveres til betjent gjenvinningsstasjon (Forus eller Sele).
For åpningstider og priser, se www.ivar.no

Nedgravde hytterenovasjoner har sortering av papiravfall, det vil si at det er ett innkast for papiravfall og ett felles for mat- og restavfall.

Avfall som ikke kan kastes i hytterenovasjonen er for eksempel:

 • større gjenstander
 • EE-avfall
 • Hvitevarer
 • Møbler
 • hage- og fritidsmøbler
 • båtmotorer
 • griller
 • fiskeutstyr
 • garn
 • bygge- og rivingsavfall
 • farlig avfall (lakk, maling, bilbatteri, farlige væsker osv.)

Hensetting av avfall utenfor konteineren er forsøpling og kan gi grunnlag for anmeldelse.

Vi anbefaler at du prøver nettstedet sortere.no dersom du er i tvil om hvor du skal gjøre av enkelte avfallstyper.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med:

Servicekontoret: tlf 51 33 60 00

Vakttelefon: 51 33 70 70

E-post: bymiljo@sandnes.kommue.no


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor