Ansvarsforhold

Kommunen har ansvar for

 • at du har et hygienisk og effektivt tilbud om å bli kvitt avfallet ditt.
 • at du får muligheter for kildesortering av avfallet.
 • informasjon og opplysninger til abonnentene om tømmetider, kildesortering, ulike kampanjer osv.
 • å anskaffe, utlevere, vedlikeholde og eie de beholderne som inngår i kommunens tømmeordning.

Du har ansvar for

 • at eiendommen din har et tilstrekkelig antall beholdere, med tilstrekkelig volum.
 • egne praktiske systemer for å tilfredsstille kommunens krav til kildesortering.
 • plassering av beholderen på egen eiendom.
 • å plassere beholderne på angitt sted, og til riktig tid, før kommunens tømmerute kjøres.
 • at beholderen ikke fylles mer enn at lokket kan lukkes igjen.
 • at du ikke fyller beholderen med flytende avfall, varm aske, selvantennelige eller etsende stoffer, spesialavfall/farlig avfall eller annet avfall som kan skade mannskap eller utstyr.
 • renhold av beholderen, slik at det ikke oppstår hygieniske problemer.
 • at avfallet ikke er frosset fast eller sitter fast av andre grunner

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor