Grønne undervisningsområder

I læreplanen for naturfag vektlegges mangfold i naturen som et hovedtema med fokus på utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold, om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt.

Barn må gis anledning til å tilegne seg kunnskap om naturen gjennom forståelse av og opplevelser i naturen. Dette kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare det biologiske mangfoldet og til å forme en bærekraftig utvikling. Varierte læringsmiljøer som feltarbeid i naturen beriker opplæringen i naturfag og gir rom for undring, nysgjerrighet og fascinasjon.

På denne siden har Sandnes kommune samlet informasjon om grønne områder som er godt egnet som undervisningsområder. Det er gitt ut et hefte om grønne undervisningsområder i Sandnes som omfatter de fleste av disse områdene. Undervisningsheftet er tilgjengelig på denne siden og omfatter alle grønne undervisningsområder som er listet opp på denne siden. Planetstien er unntaket, da denne etablert etter heftet ble utgitt, og har direktelink i listen under. Mer detaljerte kart for områdene finnes på vår nettside under turområder.

Friluftsrådenes landsforbund har også gitt ut en idéside for undervisningsopplegg i grønne områder. Idésiden er tilgjengelig her.

Grønne undervisningsområder i Sandnes:

 • Aspervika skole, skog og eng
 • Apalstø, Høle
 • Bjønnbåsen, Høle
 • Bråsteinsvatnet
 • Bekk ved Kvernå, Hommersåk
 • Bogafjell skole, skog
 • Bymarka ved Lihalsen
 • Bærheimsnuten
 • Dalsnuten
 • Dyreheia og Svanlia
 • Espelandstjernet
 • Fatland, Skog, Hommersåk
 • Figgjoelva
 • Figved-tjernet
 • Frøylandsvatnet, Hommersåk
 • Ganddal skole: Skog og eng
 • Gisketjern, Trones
 • Grinavatnet, nær Fatland
 • Grunningen
 • Hanabanen
 • Heigrekanalen
 • Heigremyra
 • Heigre naturpark
 • Hestånå området, Hommersåk
 • Hetlandsvatnet, Hommersåk
 • Holmavika
 • Høleheia
 • Høylandsånå
 • Håholen (Rundeskogen)
 • Hålandsfjellet
 • Iglemyr, Austrått
 • Imsvassdraget
 • Kalvaskogen
 • Klatreskog v/ Gamle Folkvordsvei
 • Klugeslåtten
 • Kråkelia, Høle
 • Kubbetjørn
 • Kyllesvatnet (Sørenden)
 • Litle Myklaberg
 • Lurahammaren skole, skog
 • Maudland Gård
 • Maudlandslia
 • Ormaskogen, Trones
 • Plassatjern, Foss-Eikeland
 • Planetstien, Sandvedparken
 • Riaren, Austrått
 • Riskabekken
 • Riskastranden
 • Rissebærstraen
 • Rogaland Arboret
 • Rorvikfjellet og skogen
 • Rubinveien/Smaragdveien, Skog på Sandved
 • Sandbakk, Skog på Vatne
 • Sandvedparken
 • Skeiene ungdomsskole, Skog
 • Skjeraberget, Hana
 • Stemmen, Hommersåk
 • Stemmen, skogsområde ved bekken
 • Smithaskogen, Hommersåk
 • Somamyra
 • Soma naturpark
 • Soma skoleskog
 • Stokkelandsvatnet
 • Store myklaberg
 • Storånå
 • Sørbø skole, eng og skog
 • Tjuingdalen, Vatne
 • Trollskogen, ved Hengeto på Vatne
 • Ulvanuten og Vatneli
 • Vagleskogen
 • Vannverksskogen, Hana
 • Vedafjell (nordlige del)
 • Ulsneset, Hommersåk (Kalt Neset i undervisningsheftet)
 • Åslandsnuten

'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor