Grønne nærområder

Parker og friområder:

IllustrasjonDet er rundt 200 parker og friområder i byen vår.

Parker er eksempelvis Kirkeparken, Sandvedparken og Stemmen. I parkene plantes sommerblomster og løk, graset slås jevnlig og det foretas renovasjonsrunder. Kommunen har ansvar for vedlikehold av utplasserte benker og bord m.m.

Illustrasjon

Friområder er oftest mer naturlike områder som ligger i tilknytning til boligområder. Her vokser skog og naturmark nokså vilt. Eksempler på områder som regnes som friområder er Håholen, Folkvordgeilen og Stokkalandsvatnet. I de fleste friområder er det mindre stier og større turveier. Ta kontakt med oss om du ønsker å bidra i vedlikehold av nærområdet ditt.

Søknad om trefelling eller vegetasjonsrydding i kommunalt friområde finner du ved å klikke her.

Kart over de kommunale friområder finner du her.

Kart over arealer som klippes finner du her.

Her kan du åpne en brukerveileder for internettkartet over Sandnes kommune i pdf-format.

Lekeplasser:

Illustrasjon- Kommunale lekeplasser

- Felleslekeplasser


'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor