TUROMRÅDE 14 - Alsvik - Nordland

Alsvik ligger ved Kyllesvatnet i Lutsivassdraget. Området har en variert natur og et vekslende terreng. Siden 1969 er det tilsammen plantet over 51 000 bartrær i felt, i blanding med områder av løvskog, myr, lyng og einer. I den nordøstlige delen av området er det en del ur og bratt fjell. I området ned mot Kyllesvatnet er turterrenget lettere. Området er knyttet sammen med tursti fra Noredalen med en avstikker opp på Øykjafjellet. Nord for Høgås er det også merket løype over Skrussfjell (303 moh) og videre ned til Kyllesvatnet hvor den knytter seg til eksisterende turstier i Alsvik. Det er skiltet vei inn til Alsvik fra RV 13 ved Lutsi. På Alsvik natursenter er det opparbeidet turstier, turveier og friluftsoverbygg som grillanlegg og gapahuk. Senteret er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Her er tilrettelagt for padling, turgåing, fisking, bading, grilling og naturobservasjoner.

Alsvik natursenter er stedet for skoleklasser, lag og foreninger, grupper, firmautflukter og familieturer. Alsvik er ikke betjent men det er anledning til å forhåndsreservere plass. Det er viktig at alle som besøker Alsvik opptrer hensynsfylt, vennlig og samarbeider slik at alle får en god opplevelse. Vi ber deg som vil besøke Alsvik om hjelp til å passe på at det også er ryddig etter deg når du reiser fra Alsvik og gjerne også tar med boss som andre skulle ha glemt. Det er en stor bossdunk langs vegen mellom parkeringsplassen og det røde huset.

Utleie av Grillanlegget, Teltplassen og Gapahuken

Det er tre utleieobjekter på Alsvik som kan forhåndsreserveres via kommunens automatiske bookingsystem. Det tillates kun reservasjon i maks to etterfølgende dager. Hver dag må da bestilles separat. Husk å kun reservere anleggene innenfor det tidspunkt de ønskes benyttet. Ved større arrangement som går over flere dager skal bestillinger gå via Sandnes kommune / bymiljø Tlf: 51 33 58 00. Anleggene er åpne og gratis for publikum og benyttes under eget ansvar. Leier skal sørge for ro og orden og forlate området i samme stand som når en kom. Alsvik har et enkelt toalettanlegg, husk å ta med toalettpapir, våtservietter og drikkevann. Vi minner om generell båndtvang for hunder i perioden 1. april til 20. august.

Grillanlegget består av en åpen overbygd plass inne på tunet ved Alvik. Det er utplassert to store griller under taket, samt en grill utenfor. Det er benker og sitteplasser under tak til ca. 50 personer.

 Teltplassen

Teltplassen ligger i ytterkant av balløkka. Her disponeres bålplassen med bord/benk. Telt skal fortrinnsvis settes opp mellom trærne utenfor balløkka slik at disse ikke hindrer aktiviteten på balløkka.

 Gapahuken

Gapahuken ligger på høyre siden når en går inn mot tunet på Alsvik, ca. 100 meter fra parkeringsplassen. Gapahuken har bålplass inne og overnattingskapasitet til ca. en skoleklasse.

 Utleie av kano og kajakk:

  • Kano - Mer informasjon på Kronen Gaard Hotels nettsider.
  • Kajakk - Du kan leie kajakker i butikklokalene til Ut i Naturen AS, Støperigata 2, 4014 Stavanger. Tlf. 51 56 19 10

Om du ønsker kontakt med Sandnes kommune, kan du ringe kommunens servicekontor på tlf 51 33 60 00.

Foto: Odd Inge Worsøe og Sandnes kommune

'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor