Forskrift om hundehold, Sandnes kommune

Beskrivelse

Generell båndtvang er fra 1. april til 20. august.

Forskrift om hundehold, Sandnes kommune.

Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 19. oktober 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1. Forsøpling mv.

Person med ansvar for hund, skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, rabatter, lekeplasser, parker og andre offentlige steder.

§ 2. Båndtvang mv.

På offentlig sted i følgende områder i Sandnes kommune er det båndtvang hele året:

Parkdraget langs Storåna fra sentrum til Ganddal, turområdet rundt Stokkalandsvatnet, Arboretet, Melsheia, Vagleskogen og Gisketjernet.

Kirkegårder, grav- og urnelunder, skoler, barnehager, lekeplasser og areal for idrett og sport.

Hund må ikke gå løs på torg eller annet offentlig sted hvor det handles matvarer.

Rådmannen har delegert myndighet til å utvide båndtvangen til å gjelde hele året.

§ 3. Unntak fra båndtvangsbestemmelsene

Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som førerhund, servicehund for funksjonshemmede og tjenestehund. Rådmannen har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene etter hundelovens § 9e. Dette gjelder også i forbindelse med hundeluftingsområder.  • Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne siden? Eller kanskje du har oppdaget noe som ikke stemmer eller ikke virker? Da kan du melde ifra til oss via dette skjemaet. Kommentaren sendes til innholdsansvarlig og blir ikke publisert på kommunens nettsider.

     
  •  
  •  
'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor