Hogstadvika

Badeplassen i Hogstadvika ligger ved siden av campingplassen og er skiltet som badeplass på RV13. Hogstadvika ligger på nordsiden av Lutsivatnet, se nederst på turkart for Vårlivarden og Maudlandsområdet. Det er tilrettelagt to badeplasser her. Den ene Ferskvannsbadeplassen har sandstrand og er tilrettelagt med rullestolrampe, benk, benkebord, grill og renovasjon. HC-rampe har moderat tilgjengelighet. Den andre ligger ca. 300 meter vest for hoved badeplassen har enklere opparbeidelse med et benkebord. Lutsivatnet.


'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor