Gebyrer avløp næring

    

NB!  Alle priser oppgis eks mva.


Tilknytningsgebyr avløp  

Tilknytningsgebyr avløp - lav sats  kr 20,- per m² bruksareal
(gjelder for eiendommer hvor det er inngått utbyggingsavtale)

Tilknytningsgebyr avløp  - middels sats kr 60,- per m² bruksareal
(gjelder for eiendommer i uregulert område)

Tilknytningsgebyr  avløp - høy sats kr. 260,- per m² bruksareal
(gjelder for eiendommer der det ikke er inngått utbyggingsavtale)

Tilknytningsgebyr avløp gjelder for nybygg, tilbygg/påbygg samt eksisterende bygg som skal knyttes til offentlig avløp. 

 

Årsgebyr avløp

Består av et forbruksgebyr og et abnonnementsgebyr.

Abonnement avløp er kr 7,70 per m² bruksareal

Forbruk avløp er kr 10,60 per m³

Vannmålerleie er kr 300,- per år, per vannmåler*

Næring er pålagt å ha vannmåler. Årsgebyrer er det samme om man har vannmåler, men leie av vannmåler kommer i tillegg.

 * Vannmåleren skal monteres i konsoll inne i bygning og plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesning. Du må selv sørge for og bekoste installering og eventuell flytting av vannmåleren ved hjelp av godkjent rørlegger. Minste godkjente måler har størrelsen QN2,5.

   

Årlige gebyrer for slamtømming

Slamavskiller 1 -4 m3 kr 1 920,-

Slamavskiller 5 - 7m3 kr 2 080,-

Slamavskiller 8 - 10 m3 kr 2 560,-

Slamavskiller over 10m3  kr 3 440,-

Minirenseanlegg  kr 2 560,-

Fritidsslamskiller  kr 480,-

NB! Gebyrene for slamtømming forutsetter tømmefrekvens iht. kommunens renovasjonsforskrift.
Ved dobling av tømmefrekvens tilkommer et påslag på 40%.


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor