Kloakkpumpeanlegg

Er det ikke mulig å legge stikkledning med selvfall til kommunens kloakknett, må du installere et privat pumpeanlegg. Det er ditt ansvar at pumpeanlegget til enhver tid fungerer tilfredsstillende. Kommunen har et overordnet oppsyn med drift og vedlikehold av pumpeanlegget. Dersom du ikke driver pumpeanlegget forskriftsmessig kan kommunen pålegge deg utbedringer. Ring 51 33 60 00 for nærmere informasjon eller hjelp.

Ved installering av pumpeanlegg må du inngå en skriftlig vedlikeholdskontrakt med en pumpeleverandør. Kommunen skal ha en kopi.

Driftsinstruks med nødvendig forklaring skal du oppbevare ved pumpeanlegget.

Ved hver service/kontroll av anlegget skal pumpeleverandøren sende en kopi av servicerapport til kommunen.

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor

Ansvarlig