Praktiske opplysninger

Rørleggerarbeid
Alt arbeid i forbindelse med ditt sanitæranlegg, unntatt skifting av pakning og staking av vasker og sluk, skal utføres av godkjent rørlegger. Arbeidet skal utføres etter gjeldende VA-norm og sanitærreglement. Ønsker du nærmere opplysninger om rørleggerarbeid og krav til søknader kontakter du Vann og avløp på telefon 51 33 60 00.

Skader og driftsproblemer
Skader på din bygning eller eiendom, som skyldes feil på kommunens avløpsnett, skal du alltid melde til ditt forsikringsselskap og til Vann og avløp på tlf. 51 33 60 00.

Får du problemer med tett avløp må privat spylefirma kontaktes. Ved øvrige driftsproblemer på ditt avløpsanlegg, ringer du din rørlegger.

Driftsproblemer på kommunens avløpsnett skal i kontortiden meldes til kommunen på telefon 51 33 60 00, utenom kontortid ringer du kommunens beredskapsnummer 51 33 70 70.

Farlige væsker eller stoffer i avløpet
Kommer skadelige eller farlige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i avløpsnettet må du omgående varsle kommunen på telefon 51 33 60 00, utenom kontortid ringer du kommunens beredskapstelefon 51 33 70 70.

Ledningskart
Opplysninger om beliggenhet av private- og kommunale avløpsledninger får du ved henvendelse til kommunens rørleggerkontroll på telefon 51 33 58 00 . Kartkopier er gratis.


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor