Avløp

Påmelding til informasjonsmøter

Ny vannforsyning til Høle og Ims

Sandnes kommune, Vann og Avløp, inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med sluttføring av arbeider på etappe 2, Vann- og avløpsanlegg Hetland – Breivik, og oppstart av etappe 3, Vannledning Breivik – Dreggjavika.

Alle hus og hytteeiere i tilliggende områder har fått invitasjon til informasjonsmøte i eget brev. Det er satt opp to møtedatoer for hus- og hytteeiere i området Hetland-Breivik og to møtedatoer for hus- og hytteeiere i området Ims-Bersagel.

Velg området du hører til for å få opp påmeldingsskjema til rett informasjonsmøte. Velg deretter den møtedatoen som passer deg best. Dersom du har problemer med påmeldingen ta kontakt med servicekontoret på tlf 51 33 60 00.

Informasjonsmøte for området Hetland-Breivik

Informasjonsmøte for området Ims-Bersagel

 

Arbeidet innen avløp gjør vi fordi vi skal:

 sørge for at avløpsvannet ditt blir tatt hånd om og ført tilbake til kretsløpet.

For å ta hånd om og føre avløpsvannet ditt tilbake til kretsløpet arbeider kommunalteknikk med kostnadseffektiv utbygging av det offentlige avløpsystemet for innbyggere og næringsliv i kommunen. Vi arbeider også for en sikker og optimal drift, og kostnadseffektivt vedlikehold av det offentlige avløpssystemet.

Bymiljø leverer avløpet til IVAR IKS for riktig og miljømessig behandling.

Pr.31.12.12 er Bymiljø ansvarlig for vedlikehold av 757,4 km avløpsledninger og 14 771 stk avløpskummer.

Bymiljø har 18 972 avløpsabonnementer bolig og 1030 avløpsabonnementer næring (bedrifter og gårdsbruk) pr.31.12.12.

Bymilljø er også ansvarlig for at det blir foretatt rutinemessig kontroll av alle overløp/nødløp.'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor