HR

Ansvarsområde og hovedoppgaver (tjenester):

Interne tjenester HR har som hovedoppgave å gi støtte og rådgivning til ledere innen hovedområdene lov-og avtaleverk, rekruttering, lønnsinnplasseringer, personalsaker, organisasjonsutvikling, seniorpolitikk og personalforsikringer. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser som er lagt ut på intranett.

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse: Hoveveien 9

Leder: Mette Einan