Skole og utdanning - Oppvekst skole

Sandnes kommune har 30 grunnskoler med ca 9500 elever. Disse er fordelt på 21 barneskoler, 8 ungdomsskoler og en 1-10 skole. I tillegg har vi Altona skole og ressurssenter, Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) og Sandnes læringssenter.

Den minste skolen har omtrent 60 elever og den største har nesten 530 elever.
I Sandnesskolen jobber det over 900 lærere.

 
'

Del artikkelen