SLT

(Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Flere aktører i Sandnes jobber med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. I Sandnes kommune er SLT koordinator ansvarlig for å samordne forskjellige instanser i kommunen slik at deres arbeid støtter og utfyller hverandre.

Målgrupper:
Primært Politiet, offentlige etater, frivillige organisasjoner, men også barn og unge i alder 12-23 år, samt deres foreldre/foresatte.

Hovedmål:
Koordinere samhandlingsprosesser rettet mot rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak på tvers av etater og faggrupper som vil sørge for at barn og unge i kommunen får korrekt hjelp til riktig tid.

'

Del artikkelen

Kontakt

SLT koordinator
Kristin Øye Stien
911 87 971 

Besøksadresse
Rådhuset
Jærven. 33
4319 Sandnes

Postadresse
Postboks 583
4302 Sandnes