Avklaringsmøter - Førskole - PPT

PPT har laget en rutine/prosedyre på henvisning i kommunen. Jmf veileder for spesialpedagogisk hjelp.

Hva er avklaringsmøtet ment som?
Møtet er ment som en drøftingsarena for barnehagen når de lurer på om de har et barn som bør vurderes for spesialpedagogisk hjelp jmf. § 5-7.

Når/hvor tidlig kan barnehagen komme på avklaringsmøte?
I det øyeblikket barnehagen sammen med foresatte tenker at de ønsker å avklare om barnet har så store vansker at det har en forsinket utvikling og har behov for spesialpedagogisk hjelp. Dette før henvisning er utfylt.

Hvem møter til avklaringsmøtet?
Barnehagen kan representeres av styrer, pedagogisk leder eller andre som har god kjennskap til saken. Det er viktig at barnehagen har foreldrene med på lag fra dag 1 når de er bekymret for utviklingen til et barn. Foreldrene skal kjenne til at barnehagen ønsker å møte PPT i avklaringsmøte. Barnehagen formidler hva foresatte og barnehagen selv er bekymret for.

Tid og sted for avklaringsmøte:
Fredag formiddager er satt av til avklaringsmøter hos PPT.

Hvordan bestille tid til et avklaringsmøte?
Kontaktpersonen til barnehagen fra PPT vil finne tid sammen med barnehagen.

Tilbakemelding fra PPT?
PPT vil gi tilbakemelding via epost i etterkant av møtet.

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 2. etasje

Postadresse:
Postboks 583, 4302 Sandnes

Telefon: 51 33 51 20
Telefaks: 51 33 51 21

ppt-kontoret@sandnes.kommune.no

Åpningstid:
08.00 - 15.00 (kjernetid: 0900 - 1400)

Alle ansatte i PPT har taushetsplikt