Matematikk i barnehagene

I rammeplanen for barnehagene er et av fagområdene ”Antall, rom og form”. For å øke kompetansen på dette fagområdet, har Sandnes kommune opprettet en 50 % stilling som skal jobbe med å spre kompetanse og matematikkglede for både voksne og barn ut i de kommunale barnehagene. Barn er tidlig opptatt av telling og tall, de utforsker former og rom, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger i hverdagen. Gjennom hverdagslige aktiviteter, eksperimentering og lek utvikler barna sin matematiske kompetanse.

”For at voksne skal kunne stimulere barn i deres utvikling i matematikk, må de kjenne til de grunnleggende matematiske begrepene, hvordan barn bruker matematikk i daglige aktiviteter, og hvordan matematisk forståelse utvikler seg hos barn” (Matematikk i barnehagen, Jahr og Øgaard 2006).

Barnehagene får tilbud om flere småkurs der det settes fokus på matematikken i lek ute og inne. Disse kursene skal ha en praktisk vinkling. Matematiske aktiviteter med fokus på lek og kroppslig aktivitet.

Det vil også komme igang prosjekt med enkelte barnehager.

Prosjektansvarlig samarbeider med Vitenfabrikken om å utvikle opplegg for barnehagebarn. Dette vil alle barnehagene i Sandnes kommune få glede av.

Det er også et læringsstudie i Rådhusmarka barnehage der Reidar Mosvold  ved Universitetet i Stavanger forsker på små barns læring av matematikk. Her vil en gjøre seg erfaringer som også vil komme alle barnehagene til gode.


Les også

Virksomheter