Ledige barnehageplasser

Oversikt over ledige barnehageplasser i kommunale og private barnehager:

Kommunale barnehager:            

                           

  • Høle barnehage                        1 plass 0-2 år/1 plass 3-5 år                            
  • Varatun barnehage                   1 plasser 3-5 år

 0-2 år barn født i  2014 - 2016

3-5 år barn  født i 2011 - 2013.

  • Har Sandnes kommune tidligere gitt deg tilbud om barnehageplass, og du står på venteliste til ditt 1. valg av barnehage, kan du endre på ditt 1. valg uten at dette  får konsekvenser for søkerdatoen, men legges det til flere valg av barnehager, endres søknadsdato til  den dato søknaden ble endret..

Ny søker
Er du ny søker kan du registrere din søknad her.

Omprioritere dine barnehagevalg:
Har du en registrert søknad? Her kan du omprioritere dine barnehagevalg.