Kvalitetsmodellen

Sandnes kommunes plan for kvalitet i barnehagene er bygget opp etter en kvalitetsmodell som definerer fire ulike typer kvaliteter. Sammen gir disse fire områdene et bilde av hvilke faktorer som er viktige for kvalitetsbarnehagen. Modellen er bygget opp etter en rapport om kvalitet i barnehager utarbeidet av Clearinghouse, fra side 9.

Modell for kvalitet i barnehage

 

Struktur, målformuleringer og innhold i planen er bygget opp etter kvalitetsmodellen og skal møte gjeldende krav i lov og forskrifter:

Kvalitetsplan

For å nå disse målene er følgende innsatsområder valgt for perioden 2015 – 2018:

  • Språk og kommunikasjon

  • Realfag / Antall rom og form

  • Ledelse

  • Relasjonskompetanse

  • Tidlig innsats