Planleggingsdager 2016/2017

Tirsdag 16.aug.2016

Onsdag 17.aug.2016

Fredag 18.nov 2016

Mandag 02.jan. 2017

Fredag 26.mai 2017

Foreldreutvalget for barnehager

Logo - Foreldreutvalget for barnehager

Miljøfyrtårn

Logo Miljøfyrtårn

Nytt fokusområde

I de neste 8 ukene vil vi ha hovedfokus på to fagområde.

Det ene er «Kommunikasjon, språk og tekst». Rammeplanen sier følgende om dette området:                   

” Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk …… Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.”

Vi vil ha stort fokus på å lese bøker. I samlingene vil barna bli godt kjent med kaninen Ludde. Til de ulike Luddebøkene har vi ofte med en bokkasse.  Kassene er fulle av konkreter som vi knytter ord og handling opp mot. Disse bøkene og bokkassene vil vi og ha med oss i smågrupper. Her er det lettere å ha en dialog med barna rundt de ulike bøkene, samt lære ord og begrep.

Når vi gjentar en fortelling flere ganger, gjenkjenner barna historien, de lærer rekkefølgen og kan etter hvert være med å fortelle hva som skjer. De gjenkjenner ord og lyder og knytter disse til de ulike konkretene. Språklæring er systematisk arbeid og gjentakelse er en sikker vinner blant barna. I motsetning til oss voksne synes gjerne barna at boka er kjekkest når de har hørt den mange ganger.

Det andre fagområdet er  «Kropp, bevegelse og helse»

 I rammeplanen står det følgende om fagområdet:

«I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen…... Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.»

Her skal vi ha fokus på å bli kjent med kroppen vår. Både hva kroppsdeler heter og hvordan vi kan bruke kroppen vår. Vi vil ha stort fokus på de ulike sansene våre. Hva ting smaker, lukter, hva vi hører og hvordan vi beveger oss. Når vi leser bøker vil vi feks ha et ekstra fokus på å «sanse» oss gjennom boka. Hva ting lukter? Smaker? Hvordan kjennes det ut? Hvilke lyder lager den? Hvordan hopper haren og hvordan kryper slangen? Osv.…

Vi skal tilrettelegge for og skape aktiviteter rundt det å bruke HELE kroppen.


'

Del artikkelen

Kontakt

Austrått barnehage
Kyrkjevegen 162
4325 Sandnes

Åpningstid: 07.30-16.30.

Styrer:
Telefon: 91 13 98 85

Telefoner:
Krutthuset, Krekling-gruppa: 91 13 52 41
Krutthuset, Røsslyng-gruppa: 94 13 06 15
Kjernehuset: 91 13 14 97
Kremmerhuset: 91 14 53 49
Dokkehuset: 91 14 57 87

E-post: austratt.bhg@sandnes.kommune.no

Kart

Kyrkjevegen 162, 4325 Sandnes, Norway  

Månedens miljøtips

Kjøpepress

Hver dag blir vi overøst med reklame gjennom posten, e-post, radio, TV, telefon og som innstikk i avisen. FN anslår at det årlig brukes cirka 3.350 milliarder kroner i verden til reklame.

Reklamen påvirker oss til å tro at vi blir lykkeligere av alt som de vil vi skal kjøpe. Den ene dagen er det super x-en som gjelder, den andre dagen er det super y-en som må kjøpes. Reklame fører til økt forbruk som er en trussel for miljøet. Ekspertene regner med at det private forbruk i Norge øker med tre prosent hvert år. Skal det bli mindre forurensning må vi kjøpe færre ting. Da er det beste å ikke la seg påvirke av reklame, å stole på sine avgjørelser og sin egen smak. Vi kan dessuten reservere oss for det meste av reklamen som telefonsalg, postkassereklame eller reklame via e-post.

.