månedsnytt oktober

 

  

 

MÅNEDSNYTT FRA LEOPARDEN OKTOBER 2016.

September ble en eventyrlig måned både vi har lest, sunget og lekt eventyr, en del av de aktivitetene som var planlagt inne ble kuttet, andre utsatt da vi valgte å prioritere mer utetid på grunn av det fine og varme været.

Fellesprosjektet startet med et stående troll men ble etterhvert «Trollet i esken» og det har vi kommet i mål med, ungene deltok i ulike prosesser, alle gjorde noe men ingen gjorde alt. Vi startet med hodet og håret som i utgangspunktet ble laget veldig langt, altfor langt fant ungene ut og gikk i gang med å klippe det. Det er blitt knyttet og klippet i flere omganger og det ferdige resultatet ble et frodig og skikkelig trollete hår.

Det ble en god og spennende avslutningen med eventyr-sti i skogen, kjekt å se de ulike avdelingene sine prosjekt. Besøk hos heksene var en delt opplevelse, gikk bra med de fleste men ikke alle var like begeistret. Et av barna mente de der heksene bråkte veldig.

Trollet i esken fikk være med på eventyr sti i Sandve parken, det overnattet i parken å da vi hentet det hadde det flyttet ut av esken og boller og kaffe var borte. Nå er det til tørk på Leoparden og delene er snart klar til gjenbruk.

 

Kort referat fra foreldremøte 28.09.15.

Det ble informert om pedagogisk arbeid på avdelingen og førskolen. Foresatte i førskolen har fått tilsendt årshjul over innhold på mail, vi jobber etter årsplanen og kompetansemål for den enkelte aldersgruppe. Vi deler gruppen etter alder og nivå både i samling ved spill og dialogisk lesing.

Ulike barn har ulike behov og vi har som mål å møte den enkeltes behov så langt det lar seg gjøre, vi er tre voksne fordelt på 19 barn så strukturen i barnehagen er lagt opp etter felles regler som alle må forholde seg til. Vi er et fellesskap med felles regler som gjelder for alle barna.

Oppfordrer foreldre til å hjelpe oss med å holde orden på sitt/sine barns plasser i gardroben, heng opp yttertøy, sett støvler på plass og følg med at det er passe med skiftetøy.

Det ble bestemt at vi ikke har med leker i barnehagen, barna kan fremdeles ha med seg kosebamse, bok, cd eller brettspill husk å merke med navn.

Det henger en kontaktliste på døren der dere som ønsker kan skrive navn på barnet, foreldre pluss telefonnummer, veldig greit om ungene ønsker å møtes privat og barnehagen har ikke lovhjemmel til å gi dere privatnummer.

Ble informert litt om nytt budsjett fra kommunen, barnehagen bruker ikke vikar ved ferieavvikling for personalet.

Au representant fra leoparden er Susan Hong Stadsnes (mor til Alexander)

 

Oktober Feiring av felleskap og mangfold

 

 

I oktober følger vi barnehagens lange tradisjon med Internasjonal måned. Visjonen er” Å feire en flerkulturell barnehage – å glede oss over felleskapet og mangfoldet”.  Vi er stolte over å være en flerkulturell barnehage hvor store deler av verden er representert gjennom språk, kultur og identiteter. I internasjonal måned vil vi legge hovedvekt på to verdier; toleranse (vennskap, forståelse og likeverd) og nysgjerrighet på det ukjente. Dette vil være utgangspunktet vi bruker til å utforske det mangfoldet som verden har å by på av smaker, lukter, musikk, dans, fortellinger og eventyr. Hver avdeling vil legge ut på flere reiser der de kommer hjem med nye opplevelser i bagasjen. Disse oppdagelsene vil bli dokumentert og presentert når vi inviterer foreldrene til internasjonal café mandag 24.10. Markeringen denne dagen vil starte på den enkelte avdeling.  Tidligere år har foreldre bidratt mat, det håper vi mange også vil dette året.  

Som en del av internasjonal måned feirer vi FN- dagen. Vi ønsker å vise solidaritet med barn som ikke har det like greit som de fleste av oss. Det markeres mandag 24. oktober og blir i år kombinert med den internasjonale caféen.

 

Prisen dette året er kr 150 pr. familie for familier med et barn og kr 200 for familier med flere barn.  Det inkludere et kunstverk laget av ditt barn og besøk på cafeen. Pengene vil gå til UNICEF sitt arbeid i forbindelse Syria flyktningene.

Alle er hjertelig velkommen og vi gleder oss allerede

 

Vennlig hilsen
Anne May og Susanne

 

 Viktige datoer i oktober:

Vi gratulerer Sondre med fireårsdagen 12. oktober

Vi gratulerer Eskil med fireårsdagen 12. oktober

Vi gratulerer Elisha med treårsdagen 15. oktober.

Det er planleggingsdag 10. oktober, barnehagen er da stengt.

FN-Cafe mandag 24. oktober. Klokken 14.45-16.30. underholdning av barna fra 14.45.

Ferieavvikling hos personalet:

Cevahir har ferie hele uke 42. dere som kommer før 07.45 leverer på Panda så åpner Leoparden 07.45, da henter vi barna som er levert nede.

Randi 28. og 31. oktober, da bruker vi samme system.

Minner om at filming og fotografering i barnehagen er kun tillat av deres eget barn, andres barn skal ikke med på private foto.

 

Hilsen

 

Silje, Cevahir og Randi.