Åpningstider

kl.07.00 - 16.30

Planleggingsdager 2016-2017

Tirsdag 16. august
Onsdag 17. august
Fredag 18. november
Mandag 2. januar
Mandag 27. februar