Annsatte på Skjæraberget


Anne Britt
pedagogisk leder


Line
barnehagelærer


Torunn
assistent


Gudrun
barnepleier


Anja
barne- og ungd.arb.FUB

For foreldre
med barn i barnehage
FUB bilde

Miljøtips!

For grønne tips
kikk innom siden
http://www.framtiden.no
/gronne-tips/

NULL MOBBING

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Adresse:
Kyrkjevegen 21
4327 Sandnes
Tlf: 970 09 393

Styrer Annette H. Skjæveland
Tlf: 906 27 439 

Fagutvikler Brit Haga
Tlf: 902 72 083

Langafjedle - 906 24 897
Hanafjedle - 909 56 346
Skolefjedle - 905 97 654
Skjæraberget - 905 48 541
Krågeberget - 480 91 429
Ulvanuten - 909 38 423
Høgaste - 907 46 017
Mindenuten - 907 41 631

E-mail: oygard.barnehage@sandnes.kommune.no

Åpningstider: kl. 07.15 - 16.30.

Abonnér på epost her

Kyrkjevegen 21, 4327 Sandnes, Norway