Planleggingsdager

2016-2017:
Høst 2016

tirsdag 16.08.16
onsdag 17.08.16
fredag 18.11.16

Vår 2017
mandag 02.01.17
fredag 26.05.17

2017-2018:
Høst 2017
Onsdag 16.08.17
Mandag 09.10.17
Fredag  17.11.17

Vår 2018
Tirsdag 01.01.18
Tirsdag 03.04.18

FUB

For foreldre
med barn i barnehage
FUB bilde

Miljøtips!

For grønne tips
kikk innom siden
http://www.framtiden.no
/gronne-tips/

NULL MOBBING

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Her kommer månedsbrevet for desember


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Adresse:
Kyrkjevegen 21
4327 Sandnes
Tlf: 970 09 393

Styrer Annette H. Skjæveland
Tlf: 906 27 439 

Fagutvikler Brit Haga
Tlf: 902 72 083

Langafjedle - 906 24 897
Hanafjedle - 909 56 346
Skolefjedle - 905 97 654
Skjæraberget - 905 48 541
Krågeberget - 480 91 429
Ulvanuten - 909 38 423
Høgaste - 907 46 017
Mindenuten - 907 41 631

E-mail: oygard.barnehage@sandnes.kommune.no

Åpningstider: kl. 07.15 - 16.30.

Abonnér på epost her

Kyrkjevegen 21, 4327 Sandnes, Norway