Tilvenning

Gå aldri fra barnet uten å si adjø. Det står øverst på  listen over gode råd ved barnehagestart. Her er gode tips om forberedelse, levering og henting.

De første ukene må du regne med at barnet gråter når du forlater det. Det er normalt for et lite barn.
Gråten er ikke et tegn på at barnet har det ille i barnehagen, men et tegn på at barnet er knyttet til foreldrene.

Vanskelig avskjed:
Noen foreldre føler seg fristet til å lure seg ut for å unngå opprivende avskjedsscener. Aldri gjør det, det gagner bare de voksne, aldri ungen, advarer Abrahamsen. I neste omgang kan det føre til at
ungen kanskje ikke tør å fordype seg i lek fordi hun hele tiden må holde øye med mor, ellers forsvinner hun bare. Å snike seg bort gjør barna usikre. De voksne i barnehagen kan hjelpe barnet ved å sørge for at barnet får vinke, fortelle at når barnet har spist frokost, sovet og lekt, kommer mor og henter det. Ikke si ”mor kommer snart”, knytt
forklaringen til rutinene. Dette må gjentas om og om igjen.
For de minste barna kan det hjelpe å ta fram barnets eget kosedyr/koseteppe/tutt når barnet får såre og leie stunder. Likeså å bla i barnets perm med bilder av familiemedlemmene, katten, huset osv….
Før trodde vi avledning var det beste. Vi var redde for å snakke om mor og far i frykt for at barnet skulle begynne å gråte igjen. Nå vet vi at det å se på bilder og snakke om de som er hjemme, hjelper
barnet til å holde fast på sine indre bilder av foreldrene, noe som hjelper dem å fordøye og takle den nye situasjonen.
Ofte har foreldrene det minst like ille som barna når de må forlate sin skrikende skatt. Det pleier å hjelpe godt når personalet sier at foreldrene kan ringe etter ei stund for å høre hvordan det går. Ta deg god tid når du henter barnet og snakk med de voksne om hvordan dagen har vært. Legg det til grunn når du vurderer hvordan barnet
har det, ikke styrken på avskjedsgråten. Vær likevel oppmerksom på barnas kroppssignaler, følg særlig med på om søvn, appetitt og avføring forandrer seg over tid. Det kan gi nyttige signaler om at barnet strever.

Henting:
Når du skal hente barnet, er det viktig at du legger jobbens effektivitetskrav og stress bak deg, senker tempoet og gir deg tid. Si hei og at du synes det er godt å se barnet igjen. Du må også gjerne si at du har tenkt på det og savnet det.
Ikke bombader barnet med spørsmål om hva det har gjort og hva det har spist. Snakk heller med personaletom det.
Vær forberedt på at barnet kan begynne å gråte når du kommer. Det skjer ikke fordi barnet har hatt det fælt, men fordi det nå kan slappe av og være ”liten” igjen. Husk det er en tøff jobb for barnet å venne seg til så mye nytt.
Ikke bli skuffet og sint dersom barnet ikke vil være med hjem. Det er også en temmelig vanlig reaksjon. Det er vanskelig å slippe den ene verden (barnehagen) for å gå over i den andre (hjemmet). Vis barnet at du forstår det.
Noen barn løper gjerne sin veg og gjemmer seg. Ofte er det fordi de er så glade for å se moren eller faren, så deilig det er å bli funnet og løftet opp!

Primærkontakt:
De fleste barnehager ordner det slik at alle barn har en primærkontakt i oppstarten.
Hun har barnet i øyekroken hele tidende de første ukene. Små barn har hyppige behov for å sjekke tilbake om den voksne er der og få øyekontakt og anerkjennelse.
Flere steder løses ordningen opp etter en måned eller to.

(Dette er tips og råd fra universitetslektor og lærebokforfatter Gerd Abrahamsen.)

 

De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldre rett til 3 dager permisjon m/lønn for tilvenning av barn i barnehage. Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tai mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er til rådighet.

Første dag
Den første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Andre dag
Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 3-4 timer. Personalet overtar mer av ansvaret for barnet - men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet/ barnet en stund, gå på pauserommet eller lignende.

Tredje dag
Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet. Utgangspunktet vil være hvor godt tilvent barnet er etter de to første dagene.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid!

Hvordan ta avskjed med barnet
Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og tilvenningsprosessen tar lengre tid. Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet.

Hvis barnet gråter når dere går
Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Det beste er å si «ha det» til barnet og overlate han/henne til personalet som møter dere i garderoben. Vår erfaring tilsier at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går!

 


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Gravarslia barnehage
Gravarstunet 2
4327 Sandnes

Åpningstid: 0730-1630

Styrer:
Norunn Garvik
Tlf: 97 00 59 45

Telefon:
Kontoret: 415 84 384
Gauken: 916 47 655
Bloksene: 971 25 434
Potteriet: 971 25 399
Leirkroken: 971 19 961

Epost:
gravarslia.bhg@sandnes.kommune.no
gauken@sandnes.kommune.no
bloksene@sandnes.kommune.no
potteriet@sandnes.kommune.no
leirkroken@sandnes.kommune.no


Abonnér på nyheter her

Gravarstunet 2, 4327 Sandnes, Norway  

Velkommen til barnehagen

Kunnskapsdepartementet har gitt ut en generell informasjonsbrosjyre til foreldre, om barnehager. Den kan du åpne her.