Barnehageopptaket 2017-2018


Søke barnehageplass

Registreringsfrist for søknader til hovedopptaket er 1. februar 2017.

NB! Vi gjør oppmerksom endringer i Regler for opptak av barn i kommunal barnehage 

Søk her: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm

For å kunne registrere søknad trenger du ikke passord og brukerid, men dersom du ønsker å endre på søknaden logger du deg på med MinID eller bankID. Her finner du veiledning om MinID: http://www.difi.no/elektronisk-id/hjelp-og-brukerstotte

Fra og med 2. februar vil det ikke være mulig å endre søknader. Så dersom du har en søknad inne, er det fint om denne blir sjekket, eller slettet dersom den ikke lenger er aktuell.

Det er anledning til å registrere inn nye søknader gjennom hele året, men det er kun søknader som er registrert innen 1. februar som er med i hovedopptaket.

Ny kommunal barnehage
I august 2017 åpner Kleivane Barnehage. Du finner barnehagens hjemmeside her: www.sandnes.kommune.no/kleivanebhg 

Hvem har barnehagerett
Følgende tre kriterier må være oppfylt for å være med i fordelingen av de ledige plassene:

  1. Være bosatt i Sandnes kommune
  2. Det må være søkt om barnehageplass innen 1. februar 2017.
  3. Ha ønsket oppstart innen 1. september 2017. Barn født i september,  oktober  og november 2016, kan velge å begynne den måneden det fyller 1 år, eller tidligere, ( ha ønsket oppstart i barnehagen den måneden barnet fyller 1 år på søknaden).    Det gjøres  oppmerksom på at for barn født i november 2016 er lovforslaget ikke endelig vedtatt, men Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet likevel vedtatt at også novemberbarna vil bli omfattet av barnehageretten fra høsten 2017. Disse søkerne blir dermed en del av hovedopptaket med rett på på plass senest  i november det året de fyller ett år.


Utsendelse av tilbud
Tilbud om barnehageplass sendes ut elektronisk:

1. opptak sendes ut:  23.02.2017

2. opptak sendes ut:  01.04.2017

Svare på tilbud
Det er VIKTIG å svare på tilbud innen svarfrist! Hvis ikke vil tilbud utgå. Svar på tilbud gjøres i Oppvekstportalen: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm

Både søker og medsøker kan svare på tilbudet forutsatt at medsøker er registrert, og at søker/medsøker har felles adresse.


Dersom du ikke har fått tilbud i hovedopptaket
Foreldre/foresatte til barn med barnehagerett som ikke har fått tilbud i hovedopptaket vil bli tilskrevet om hvilke barnehager som har ledige plasser.
Ved plassering i annen barnehage enn de søkte, opprettholdes søknaden i sin helhet dersom du ønsker det.


Må du søke på ny?
Har du har sendt inn en søknad på https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm og ikke fått en barnehageplass, trenger du ikke søke på ny.

Men ønsker du å endre på søknaden, for eksempel legge til, fjerne eller endre på barnehagerekkefølget, må endringen gjøres innen 1. februar 2017.

Har du fått en barnehageplass og står på venteliste til ditt 1. valg av barnehage, kan du ikke legge til flere barnehager uten at søkerdatoen blir endret. Gjør du likevel endringer blir ny søkerdato satt til den datoen søknaden blir endret.Klagebehandling
Det er anledning å klage dersom du ikke får tilbud på ditt 1. eller 2. valg av barnehage. En klage kan kun få medhold dersom det er saksbehandlerfeil. Klagene vil bli behandlet i Klagenemnda etter at hovedopptaket er gjennomført.

  • Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne siden? Eller kanskje du har oppdaget noe som ikke stemmer eller ikke virker? Da kan du melde ifra til oss via dette skjemaet. Kommentaren sendes til innholdsansvarlig og blir ikke publisert på kommunens nettsider.

     
  •  
  •