Barnehage - Løpende opptak

Løpende opptak vil si opptak i perioden etter at hovedopptaket er avsluttet (cirka utgangen av mai), og frem til neste hovedopptak (starter i februar).

Ved ledige plasser under løpende opptak, tilbys barn plass ut fra Sandnes kommunes opptaksregler. Private barnehager har egne opptaksregler/vedtekter.

Se kommunale og private vedtekter på følgende linker:

Det er anledning til å registrere inn nye søknader gjennom hele året, og således være med i løpende opptak. Har du registrert inn en søknad på https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm
men ikke fått en barnehageplass, trenger du ikke søke på ny.

Det er kun søknader som er registrert innen 1. februar som er med i hovedopptaket. Søkerdato kan ha betydning for opptaket, og derfor anbefaler vi at du søker så snart som mulig.  Det ble i møte for Utvalg og kultur og oppvekst 10.11.2015 gjort endringer i opptaksreglene. Viktig at opptaksreglene sjekkes.

Hvem har barnehagerett?
Barnehageloven gir barn som har søkt innen frist, og som fyller 1 år innen utgangen av august 2016 rett til barnehageplass innen kommunens grenser.

Følgende tre kriterier må være oppfylt for å være med i fordelingen av de ledige plassene:

  1. Søkt plass innen 1. februar 2016
  2. Ønsket oppstartsdato innen 1. september 2016
  3. Barnet blir 1 år innen august 2016
  • Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne siden? Eller kanskje du har oppdaget noe som ikke stemmer eller ikke virker? Da kan du melde ifra til oss via dette skjemaet. Kommentaren sendes til innholdsansvarlig og blir ikke publisert på kommunens nettsider.

     
  •  
  •