Spisevansker-barn i førskolealder

Familieteamet i Sandnes kan tilby konsultasjon for foreldre med barn i førskolealder som har spisevansker. Tilbudet gjelder også fagfolk som jobber med barn i førskolealder.

Trenger du mer hjelp enn den ordinære helsestasjonen kan tilby? 
Familieteamet får flere henvendelser som handler om små barn med ulike typer spiseproblematikk. Det kan være at de: 

  • Er selektive i forhold til hvilke matvarer de vil ha/ikke vil ha.
  • Har vegring i forhold til mat/ måltidssituasjon.
  • Har vansker med å bearbeide maten i munnen og/eller svelge.

Disse vanskene griper inn i og kan etter hvert skape forstyrrelser i barnets samspill med foreldre og andre. Barnet kan oppleves som vanskelig å forholde seg til og de rundt vet ikke hvordan de kan støtte barnet i sin utvikling videre.

Vi har kunnskap og erfaring med at når vi kommer tidlig til med støtte, informasjon og veiledning så kan en forebygge ytterligere vansker.

Det tverrfaglige konsultasjonsteamet med veileder fra familieteamet  kan møte foreldre/fagpersoner for å komme i gang med tidlige tiltak.

Møtetid: 1,5 time en gang i måneden.

Hvordan henvende seg:

  • Skjema: Henvendelse til Familieteamet
  • Muntlig: tlf.51336670  

Teamet består av:

  • Fysioterapeut v/ Fysio - ergoterapi til barn.
  • Logoped v/PPT.
  • Helsesøster v/helsestasjon.
  • Pedagog og familieveileder v/ Familieteam.

 

 

 

 

04.04.2011

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Vi er å treffe på telefon :
51 33 66 70

Besøksadresse:
Jærveien 34
4306 Sandnes

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Seksjonsleder: Arild Heskje
Telefon: 908 75 834

Fagleder: Miriam Skjæveland Håland

Telefon: 47511927

Vis kart: http://maps.google.co.uk/maps/ms?

Holbergs gate 20, 4306 Sandnes, Norge