Betaling av skatt – kontonummer og KID opplysninger

Sandnes kemnerkontor mottar innbetaling av følgende skatter:

  • Personskatt (forskuddsskatt og restskatt)
  • Firmaskatt (forskuddsskatt og restskatt)
  • Arbeidsgiveravgift
  • Utleggstrekk (også kalt påleggstrekk)
  • Forskuddstrekk (også kalt skattetrekk)
  • Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer (også kalt kildeskatt)


Betaling med giro

Til konto: 6345 06 11028
Adresse: Sandnes kemnerkontor, Postboks 284, 4303 SANDNES


Betaling via nettbank eller telebank

Betaler du via nettbank eller telebank trenger du et KID-nummer. Du finner informasjon om hvordan du lager KID-nummer på skatteetaten.no her
Til konto: 6345 06 11028  


Betaling fra utlandet
Betaler du fra utlandet kan du ikke bruke KID-nummer, men du trenger:

  • IBAN (internasjonalt kontonummer): N096 6345 0611 028
  • BIC-adresse: NDEANOKK
'

Del artikkelen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Hoveveien 9, Sandnes

Postadresse
Postboks 583, 4303 Sandnes

Telefon: 51 33 53 00
Telefaks: 51 66 99 85

Åpningstid:  08.00 - 15.00.

kemner@sandnes.kommune.no


Leder: Bjørn Oskar Løland