Sandnes kemnerkontor

Sandnes kemnerkontor har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver. Kemnerkontoret har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at alle kjenner sine rettigheter og plikter.

Sandnes kemnerkontor skal aktivt legge til rette for god og omfattende veiledning og informasjon til enkeltbetalere og grupper som etterspør våre tjenester.

Målet er at skattebetalere og arbeidsgivere skal oppleve at de får god informasjon og veiledning av oss.  Dette vil igjen gi korrekt regnskapsførsel og bokføring, og dermed mindre feil i skatteregnskapet.

Sandnes kemnerkontor har oppgaveansvar for:

  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Forskuddsskatt
  • Restskatt
  • Skatt fra utenlandske aksjonærer (også kalt kildeskatt )
'

Del artikkelen

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Hoveveien 9, Sandnes

Postadresse
Postboks 583, 4303 Sandnes

Telefon: 51 33 53 00
Telefaks: 51 66 99 85

Åpningstid:  08.00 - 15.00.

kemner@sandnes.kommune.no


Leder: Bjørn Oskar Løland