Hverdagsrehabilitering

Beskrivelse

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset opptrening som foregår hjemme hos deg. Den tar sikte på at du skal mestre daglige gjøremål som er viktige for deg. 

Hva gjør vi?
Vi kommer hjem til deg og gjør en vurdering av din situasjon. Sammen med deg lager vi mål for hva du ønsker å greie selv. For å nå målene dine legger vi forholdene til rette og jobber mye sammen med deg i opptreningsperioden. Etter hvert som du når dine mål, vil vår innsats trappes ned.

Hvem er vi?
Hverdagsrehabilitering i Sandnes kommune er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut og helsefagarbeidere.

Pris

Tjenesten er gratis.

Målgruppe

Alle nye søkere og eksisterende brukere av hjemmetjenesten.

Veiledning

Du kan motta tjenesten om du bor hjemme, og søker om eller er mottaker av hjemmetjeneste i Sandnes Kommune.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.  • Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne siden? Eller kanskje du har oppdaget noe som ikke stemmer eller ikke virker? Da kan du melde ifra til oss via dette skjemaet. Kommentaren sendes til innholdsansvarlig og blir ikke publisert på kommunens nettsider.

     
  •  
  •  
'

Del artikkelen

Offentlig helseportal