Krisesenter

Sandnes kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggerne i Sandnes kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk eller annen vold som rammer kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. Krisesentertilbudet for kvinner er fysisk adskilt fra krisesentertilbudet til menn.

Krisesenteret tilbyr:

  • Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
  • Bistand til å ordne praktiske utfordringer
  • Foreldreveiledning
  • Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.
  • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Krisesenteret er et gratis. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Krisesenteret er døgnbemannet.

Målgrupper
Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

Mer informasjon

Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 

Kontaktinformasjon
Krisesenteret i Stavanger
Telefon: 51 53 06 23
E-post: ksis@stavanger.kommune.no

'

Del artikkelen

Offentlig helseportal