Flyktningenheten, bosetting - kvalifisering

Overordnet mål

Arbeide for at flyktninger og deres familier skal kunne ta ansvar for egen helse, livssituasjon og finne seg til rette i skole, arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.

Servicemål

Hos flyktningenheten skal du bli møtt med høflighet, respekt og faglig kompetanse uavhengig av sosial status, historie, etnisk opprinnelse, tro, kjønn eller alder. Hver flyktning som bosettes i kommunen får en kontaktperson som skal bistå med råd, veiledning og tilrettelegging.

Hva inneholder tjenesten

 • Bosettingsmøte før innflytting med orientering om Sandnes kommune, flyktningenheten, introduksjonsprogram, helsetilbud, sosial- og trygdeordninger, bolig- og fritidstilbud.
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Personlig oppfølging med kontaktperson fra første dag i kommunen. Oppfølging skjer etter behov.
 • Boveiledning i hjem og nærmiljø; veiledning om kildesortering, strøm, varme, telefon, hage og hushold.
 • Gjøre brukeren kjent med servicetilbud, bl.a. bank, post, politi, trygdekontor, sosialkontor, legevakt, tannlege, lege, osv.
 • Koordineringsansvar mellom de instanser i kommunen som bistår flyktninger. 
 • Etter behov kan det gis hjelp til å søke
  • Pass, oppholdstillatelse og bankkonto.
  • Praktisk hjelp ved innkjøp.
  • Tilretteleging av barnehage, skole og SFO.
  • Hjelp med oversettelse/godkjenning av dokumenter.
  • Sosialhjelp og trygdeordninger.
 • Helsesøster og psykiatrisk sykepleier er tilknyttet kontoret. Helsesøster foretar helsekontroll ved innflytting til kommunen og senere etter behov. Hun bestiller fastlege og tannlege.

Hvem kan få tjenesten

Tjenesten kan benyttes av alle flyktninger og familiegjenforente i 2 år. Samarbeidet kan utvides i spesielle tilfeller. Tjenesten er gratis.

Hva forventes av deg som bruker

At du følger opp avtaler som er inngått

 • At du gir ærlige og nødvendige opplysninger
 • At du medvirker til et konstruktivt samarbeid

Generelle opplysninger

Alle ansatte ved flyktningenheten har taushetsplikt. Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram med overordnet målsetting å legge til rette for at nyankomne flyktninger skal kunne delta aktivt i samfunnet og fungere i ordinært arbeid. Nybosatte flyktninger mellom 18-55 år har rett og plikt til å delta. Flyktningenheten henviser de aktuelle kandidatene til programmet. Kontaktperson følger opp underveis i programmet.

'

Del artikkelen

Kontakt

Leder: Margrethe Sele

Besøksadresse:
Gravarsveien 36, 4306 Sandnes

Telefon: 51 33 52 00

Åpningstider:
Mandag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl 09.00 - 15.00
Torsdag kl 10.00 - 15.00
Fredag kl 09.00 - 14.30

Stengt hver dag kl 11.15-11.45

Offentlig helseportal

Andre enheter