Aktivitetstilbud

Beskrivelse

Helsefremmende og forebyggende tilbud som består av ulike aktiviteter, møteplasser, trening og tilrettelagt arbeid. Målet med tilbudene er kontakt med andre, sosial støtte, økt mestring, skapende aktivitet, trivsel, personlig vekst, bedre livskvalitet, sunt kosthold, økt fysisk aktivitet og meningsfullt arbeid.

For utfyllende informasjon:

Pris

Selve tilbudene er gratis, men brukere betaler for utgifter til servering, materiell (lage ting) og evt transport.

Tilrettelagt arbeid er et tilbud i kategorien ”arbeid for trygd” og det utbetales derfor ikke ordinær lønn eller annen godtgjørelse.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker med funksjonssvikt på grunn av psykiske lidelser og/eller ruslidelser.

Tilrettelagt arbeid er for personer som ikke greier å benytte seg av tilbud gjennom NAV-arbeid.

Vilkår

Tilbudet er særlig tilrettelagt for personer som har lite nettverk, opplever sosial isolasjon, har få aktiviteter på dagtid og som ønsker større mestring av hverdagens mange utfordringer.

Det er nødvendig at du

  • er med og tar ansvar for egen trivsel
  • tar hensyn til andre

Veiledning

Tilbudene forutsetter eget ønske. Det kan søkes på egensøknad eller ta kontakt direkte på telefon. Til Kafè Julie og andre åpne tilbud på Mestringssenteret trengs ikke søknad, men du blir registrert som bruker.

Søknadsfrist

Det er kun støttekontakt, treningskontakt, grupper/mestringskurs og tilrettelagt arbeid som har søknadskrav. Det kan søkes når som helst i løpet av året.

Skjemalenker

Søknaden sendes til

Mestringsenheten - Sandnes kommune
Postboks 583
4305 Sandnes

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp til å klage, kan du henvende deg til kommunen for å få veiledning. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenker til lover

Åpne aktivitetstilbud, Kafè Julie og tilrettelagt arbeid er hjemlet i helse- og omsorgsloven § 3-3

Støttekontakt/treningskontakt er hjemlet i helse- og omsorgsloven § 3-2.6 b  • Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne siden? Eller kanskje du har oppdaget noe som ikke stemmer eller ikke virker? Da kan du melde ifra til oss via dette skjemaet. Kommentaren sendes til innholdsansvarlig og blir ikke publisert på kommunens nettsider.

     
  •  
  •  
'

Del artikkelen

Kontakt oss

Haakon 7's gate 6, Sandnes
Telefon i kontortiden: 976 00 832

Postadresse
Sandnes kommune, Mestringsenheten
Postboks 583, 4302 Sandnes

 
Enhetsleder
Trude Lønning

Trude Lønning

Offentlig helseportal