Barn og unge som pårørende

Når mor eller far har ruslidelse eller psykisk lidelse har barn rett på informasjon og oppfølging hvis det er nødvendig

Har du noen i familien som mottar hjelp fra mestringsenheten kan de be om en samtale. Du kan henvende deg til vår ekspedisjon på telefon 976 00 832

Brosjyre for barn og ungdom som er pårørende.

Brosjyre for å gi til mor/far

www.barnogunge.no - et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere

www.morild.org - et nettsted for barn og unge som har en mor eller far med psykiske problemer

www.soschat.no  - SOS-chat er en av Kirkens SOS sine krisetjenester over internett. Tjenesten er helt anonym, og du kan skrive om alt du har på hjertet, og få svar.


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Haakon 7's gate 6, Sandnes
Telefon i kontortiden: 976 00 832

Postadresse
Sandnes kommune, Mestringsenheten
Postboks 583, 4302 Sandnes

 
Enhetsleder
Trude Lønning

Trude Lønning

Offentlig helseportal