ROP-teamet

ROP-teamet tilbyr praktisk bistand og opplæring/veiledning i dagliglivets gjøremål.

ROP-teamet er et hjelpetilbud for personer som har alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusavhengighet.

Tjenestene gir hjelp til å ta vare på egen helse og egen bosiuasjon. I tillegg gis bistand og hjelp til å komme i aktivitet på dagtid og fritid og få økt sosial mestring. Det kan også gis hjelp til å koordinere tjenester og bidra til individuell plan og kriseplan.

ROP-teamet gir også tjenester til bebeboere i to bokollektiv med plass til 3 beboere i hvert hus. Bokollektivene holder til i to eneboliger i et vanlig boligområde.Beboere i bokollektiv har egen hybel, men deler stue, kjøkken og bad. Det er tilgjengelig personale både hverdager og helger/ høytidsdager. Det er tilsyn hver natt. Den enkelte beboer har egne avtaler for oppfølging.

Mer informasjon finner du i tjenestebeskrivelsene rehabilitering/behandling og botilbud

Søknadskjema


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Haakon 7's gate 6, Sandnes
Telefon i kontortiden: 976 00 832

Postadresse
Sandnes kommune, Mestringsenheten
Postboks 583, 4302 Sandnes

 
Enhetsleder
Trude Lønning

Trude Lønning

Offentlig helseportal