Samtaleterapi

Psykoterapeutiske samtaler er forskjellige fra vanlige samtaler. De har som mål å hjelpe pasienten med å endre psykiske reaksjoner og atferdsmønstre som er forbundet med lidelse og/eller hemmet fungering.

I arbeidet med endring er det nyttig med en modell som forteller oss årsaker som opprettholder negative følelser og uhensiktsmessig atferd. Dernest trenger vi metoder for å endre disse årsakene. Vår modell og våre metoder bygger på kognitiv terapi. På nettsiden til Norsk Forening for Kognitiv Terapi finner du informasjon om kognitiv terapi. I Rask Psykisk Helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Omfanget av samtaleterapi er fra 2 til 15 terapitimer, hvor gjennomsnittet ligger på mellom 6 og 8 timer.

Terapi som samarbeid

Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom pasient og terapeut. Terapeutens bidrag handler om hvilken stil og væremåte vedkommende har eller om hvordan "terapeuten er som person". Terapeuter som oppnår gode resultater blir gjerne beskrevet av pasientene som varme, oppmerksomme, forståelsesfulle, erfarne og aktive. Pasientens engasjement og involvering i forhold til sitt eget endringsarbeid, vil også være helt avgjørende for resultatet av behandlingen. Hvis pasienten er aktiv og åpent diskuterer tanker og følelser, vil dette kunne ha positiv innvirkning i terapien.

Hjemmeoppgaver

De pasientene som gjennomfører en form for hjemmearbeid mellom avtalene, får generelt best utbytte av terapien. Hjemmeoppgaver- også kalt selvhjelp, egenterapi eller hjemmeterapi - kan øke pasientens innsats og håp i forhold til sine vansker, og styrke den terapeutiske alliansen i samarbeidet mot felles mål.

Strukturen i en time

I kognitiv terapi vil de terapeutiske samtalene i hovedtrekk ha en fastlagt struktur som blant annet inneholder:

  • Overgang fra sist time
  • Sette dagsorden
  • Gjennomgang av hjemmeoppgave
  •  Diskusjon av ett eller flere tema
  •  Finne ny hjemmeoppgave
  • Oppsummering og feedback. 

 

Kilder: Berge & Repål (2008), Hoffart (2008)
'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25 i 4.etasje

Postadresse:
Mestringsenheten
Rask psykisk helsehjelp
Postboks 583
4302 Sandnes

 Telefonnr: 904 09 557

 

Offentlig helseportal