Mestringsenheten - rus og psykisk helse

Mestringsenheten er en bydekkende tjeneste som gir tjenester til voksne innen rus og psykisk helse. Nærmere infomrasjon finner du under "Hva trenger du hjelp til?" Vi ønsker å gi tjenester som er recoveryorienterte. 


Telefonnummer til de ulike avdelinger i mestringsenheten

Mestringsenheten på facebook

Organisasjonskart

 

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Haakon 7's gate 6, Sandnes
Telefon i kontortiden: 976 00 832

Postadresse
Sandnes kommune, Mestringsenheten
Postboks 583, 4302 Sandnes

 
Enhetsleder
Trude Lønning

Trude Lønning

Offentlig helseportal

Andre enheter